Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: „Debiut naukowy 2024” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ a EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD”

Już po raz 14-sty zachęcamy młodych naukowców do przesłania prac z ich autorską propozycją wdrażającą ideę „rozwoju, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”.  

 

Dlaczego warto!

Zwycięskie prace ukażą się w publikacji o profilu naukowym, w tym: w monografii, w czasopiśmie naukowym, w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.

Laureaci będą mieli także możliwość zaprezentowania swej pracy na międzynarodowej konferencji naukowej.

 

Do kiedy można nadsyłać prace?

Termin nadesłania prac: 18 lutego 2024 r.

Termin rozstrzygnięcia: 6 marca 2024 r.

 

Gdzie znajdę szczegółowe informacje?

Strona projektu: https://www.debiut.buzek.pl/

Archiwum projektu: https://www.debiut.buzek.pl/archiwum/

 

Kto jest organizatorem?

XIV. edycję projektu organizują:

Biura prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - Posła do Parlamentu Europejskiego,

& Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,

& Instytut Studiów Społecznych Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu,

& Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.