Jerzy Buzek otwierał 9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

- MŚP to dziś 99% firm w UE; zatrudniają 2/3 ogółu pracowników, tworząc w ostatnich 5 latach 85% nowych miejsc pracy. Śmiało więc można stwierdzić: wspieranie Was - MŚP - to racja stanu- podkreślał w swym przemówieniu były premier.

Małe i średnie przedsiębiorstwa będą siłą napędową w realizacji dwóch głównych celów nowej Komisji Europejskiej: „Europy na miarę ery cyfrowej” i „Zielonego Ładu Europy”.

- Dla małych i średnich przedsiębiorstw cyfryzacja to podstawa działania, ale to nie jest proste. Dlatego w małe i średnie przedsiębiorstwa trzeba zaangażować młodych, którzy rodzili się już z komputerem w kołysce i którzy świat związany z cyfryzacją widzą zupełnie inaczej –  mówił Jerzy Buzek.

Prof. Buzek podkreślał również, że transformacja gospodarczo-energetyczno-społeczna ‘czarnego’ Śląska i Zagłębia w ‘zielony’ region będzie również możliwa tylko dzięki zaangażowaniu MŚP. W swym przemówieniu prof. Buzek wskzywał również na szczególną rolę przedsiębiorczości kobiet. 

Wydarzenie było również okazją do osobistego wypróbowania poroduktów stworzonych przez MŚP.

9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbywa się między 16 a 18 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Tegoroczna edycja przyciągnęła 8000 uczestników.

W PE trwają przesłuchania kandydatów na komisarzy. Dziś Komisja ITRE zdawała pytania Kadri Simson kandydatce na Komisarza ds. Energii z Estonii. Prof. Jerzy Buzek rozpoczął rundę pytań od kwestii najbardziej istotnych dla Polski.

- Jakie działania podejmie Pani, szczególnie w kontekście państw członkowskich zależnych od węgla i zgodnie z zasadą neutralności techn, aby ułatwić inwestycje w niskoemisyjną infrastrukturę energetyczną i grzewczą ze źródeł prywatnych i unijnych? - ptał były premier.

W odpowiedzi padły ważne deklaracje. Pani Simson zapewniała, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji uzupełni, a nie zastąpi, już istniejące źródła finansowania z UE transformacji energetycznej.

Jerzy Buzek  pytał również o sposób wykorzystania potencjału gazu w naszej transformacji energetycznej? Kandydatka podkreślała, że ”w tym procesie gaz będzie bardzo ważny - zwłaszcza w ciepłownictwie.”

Wiele paneli i debat w trakcie EFNI 2019 zostało poświęconych tematyce klimatycznej i ekologicznej. Nie mogło jej więc zabraknąć w Deklaracji Sopockiej, podsumowującej 3 -dniowe rozmowy i odczytanej w trakcie ceremonii zamknięcia EFNI 2019.

-Nie mamy już czasu do stracenia, żeby skutecznie chronić Ziemię – jej zasoby, klimat i środowisko. Musimy intensywnie pracować nad osiągnięciem neutralności klimatycznej i bezpieczeństwa energetycznego najpóźniej do połowy XXI wieku. Jednak zadanie wykorzystania energii odnawialnej i przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym powinno być inwestycją w globalną konkurencyjność, a nie ciężarem. Dlatego musimy zapewnić sprawiedliwą transformację oraz powstrzymać eksport zanieczyszczeń i produkcji na inne kontynenty.” – odczytywał 3 punkt Deklaracji Prof. Buzek.

Były premier w tym miejscu podreślił pojawienie się ‘nowych obywateli EFNI' w tegorocznej edycji  Forum i zaprosił na scenę Pana Michała Kiwerskiego – reprezentanta Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.  Młody aktywista zaprezentował postulaty Strajku. Tym - jakże silnym głosem młodego pokolenia walczącego o swą przyszłość zakończono 9 -tą edycję EFNI.

 

Prof. Buzek miał przyjemność moderowania sesji plenarnej: „Europa po wyborach. Wiele prędkości i różne kierunki?”. Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją SWPS Prof. Radosław Markowski przedstawił Analizę Wyborów do Parlamentu Europejskiego jako słowo wprowadzenia do późniejszej debaty.

Znamienici goście: Mikulasz Dzurinda - były premier Słowacji, Petro Poroszenko - były prezydent Ukrainy, Konrad Szymański - sekretarz stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Loyze Peterle - były premier Słowenii rozmawiali na temat polityki rozszerzenia UE, korzyści płynących z członkostwa strefy Euro i idei integracji europejskiej w kontekście dzisiejszych wyzwań przed którymi, stoi Unia Europejska. W trakcie dyskusji padło wymowne pytanie: Za co Europejczycy byliby gotowi umierać na wypadek konfliktu zbrojnego?  

Prof. Buzek przekonywał, że Unia to nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim system wartości, na którym wyrosła kultura Europejska.

Dzień panelu zbiegł się z wyjątkową uroczystością Prezydenta Poroszenki - który obchodził swe urodziny i został obdarowany tortem.