Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej reprezentowana przez hiszpańską prezydencję zakończyły w poniedziałek w Brukseli negocjacje dotyczące dyrektywy tzw. pakietu wodorowo-gazowego. Ma on promować dekarbonizację sektora gazowego poprzez rozwój rynku wodoru, biometanu i innych gazów odnawialnych w UE.

 – Wodór to większe bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność przemysłu i ochrona klimatu – podsumował zakończenie negocjacji, europoseł Jerzy Buzek .

Od lutym zeszłego roku, kiedy to były premier został sprawozdawcą PE ws.  rozporządzenia nt. unijnego rynku wodoru oraz gazu ziemnego i gazów odnawialnych, trwały prace nad ostatecznym kształtem legislacji.  Celem było wypracowanie wspólnych zasad rynku wewnętrznego dla gazów odnawialnych, gazu ziemnego i wodoru. Miały powstać ramy regulacyjne dla specjalnej infrastruktury wodorowej i rynków wodorowych i dla zintegrowanego planowania sieci.

Pakiet wodorowo-gazowy proponuje m.in. szereg ułatwień w dostępie do sieci dla gazów odnawialnych i niskoemisyjnych oraz system certyfikacji tych gazów. Ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne UE przez strategiczne podejście do magazynów tego paliwa i wprowadzenie ograniczeń w zawieraniu kontraktów długoterminowych na gaz ziemny. Wraca też do pomysłu wspólnych jego zakupów - zgłoszonego przez Jerzego Buzka i Jacquesa Delorsa, jako jeden z filarów Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, w 2010 r. Pakiet ma ponadto stworzyć warunki do dynamicznego rozwoju gospodarki wodorowej.

Więcej na ten temat:

https://slaskaopinia.pl/2023/11/20/bez-wodoru-sie-nie-uda-o-neutralnosci-klimatycznej-ue-gosc-ryszard-pawlik/

https://www.buzek.pl/index.php/aktualnosci/278-nadchodzi-era-wodoru-skomentowal-jerzy-buzek-dzisiejsze-glosowanie-w-komisji-itre-pe-ws-rozporzadzenia-i-dyrektywy-dot-zielonego-wodoru

https://www.eppgroup.eu/pl/jak-dzialamy/z-krajami-ue/polska/informacje/jerzy-buzek-odpowiedzialny-za-pakiet-wodorowo-gazowy-ue

https://slaskaopinia.pl/2022/07/15/buzek-wodor-to-nasza-energetyczna-przyszlosc/