Dziś w Sopocie rozpoczęła się kolejna edycja Europejskiego Forum Nowych Idei. (EFNI). Jerzy Buzek jako przewodniczący Rady Programowej EFNI poprowadził Panel Otwarcia zatytułowany: „Dokąd zmierza świat?”.
Wprowadzeniem do debaty było  wstąpienie Roberty Metsoli, Przewodniczącej PE.
–  Unia Europejska jest zorientowania na przyszłość i optymistycznie patrzy się na akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej – stwierdziła Metsola
Dokąd zmierza UE
Komentując wystąpienie Metsoli palneliści zgadzali się, że jedynym kierunkiem rozwoju - i zarazem największym wyzwaniem UE będzie jej rozszerzenie. Debatujący zastanawiali się, czy odpowiedzią jest silniejsza integracja z różnymi jej poziomami. Rozważali, czy Wspólnota posiada odpowiednie narzędzia, aby adekwatnie odpowiedzieć na kryzys klimatyczny, migracyjny czy niepohamowany rozwój sztucznej inteligenci. Prezes Instytutu Batorego, Edwin Bendyk zwracał uwagę, że Europa nadal ma swych czempionów takich jak holenderki ASML, globalny monopolista w zakresie najnowocześniejszych maszyn do wytwarzania procesorów, czy trzecią na świecie pod względem wartości spółką farmaceutyczną z Danii Novo Nordisk A/S.
 
Dokąd zmierzają główni aktorzy
Dr Małgorzata Bonikowska prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych podkreślała, że Europa przyzwyczaiła się, że to ona nadaje temu światu tempo. A tymczasem następuje zmiana układu sił. W tym gronie poszerzającym się będą interesy, mentalność, kultura, które mogą bardzo daleko odbiegać od tego, co my reprezentujemy - dodała.
 
Dokąd zmierza demokracja
Prof. Jan Zielonka stwierdził, że największym problem jest zdolność demokracji do odzyskania swojego seksapilu. To jest cały problem Zachodu i
Unii Europejskiej, dlatego że demokracja musi być reprezentacją z jednej strony, ale musi być też w stanie rozwiązywać problemy obywateli dzisiaj. Rozwiązywanie problemów nam się nie udaje dlatego, że nie dostosowaliśmy demokracji do wielkich przemian ostatnich dziesięcioleci, a zwłaszcza do rewolucji cyfrowej.
Dokąd zmierzamy jako ludzkość
Prof. Magdalena Środa podkreślała, że „potrzebujemy radyklanej zmiany myślenia o świecie”.  Wobec zmian zachodzących wokół, musimy odejść od utartych schematów poznawczych. Profesor określała taką zmianę w myśleniu jako „przestrzelenie wyobraźni”.   
Dokąd zmierza gospodarka i edukacja
Piotr Voelkel mówił o potrzebie zmiany myślenia o modelu gospodarki opartym na konsumpcji i potrzebie ciągłego wzrostu. Taką rewolucję – zdaniem panelisty - należy zacząć od przemeblowania myślenia młodego pokolenia i edukacji.