Śląski Klaster Energii uruchomiony!

Jerzy Buzek, wraz z m. in. Jakubem Chełstowskim - Marszałkiem Województwa Śląskiego, Kazimierzem Karolczakiem - Przewodniczącym Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Mirosławą Nykiel Posłanką na Sejm RP,  uczestniczył w ceremonii powołania Śląskiego Klastra Energii.  Celem Klastra jest wytwarzanie, dystrybuowanie i magazynowanie energii elektrycznej na potrzeby swoich członków: samorządów oraz instytucji i spółek komunalnych.

Wśród założycieli znalazły się m.in. duże spółki podległe samorządowi woj. śląskiego: Koleje Śląskie, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Fundusz Górnośląski i Park Śląski. Strategicznym partnerem przedsięwzięcia jest Instytut Technologii Paliw i Energii w Zabrzu.

Formuła klastra ma również otworzyć drogę do wspólnego aplikowania o środki na tego typu inwestycje.

Rozwój Klastra zasili Fundusz Sprawiedliwej Transformacji 

Jerzy Buzek podkreślił, iż Klaster może być jednym z narzędzi realizacji przedsięwzięć wpisujących się w transformację energetyczną współfinansowanych z unijnych środków - w tym z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, w ramach którego woj. śląskie może liczyć na ok. 10 mld zł.

"Samorządy mają tu kluczowe znaczenie, a współpraca instytucji na poziomie regionalnym ma być motorem napędowym transformacji - także wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji" - powiedział europoseł.

Wodór jako paliwo Śląskiego Klastra Energii

– Trzymam mocno kciuki za powodzenie Klastra - również w kontekście moich prac w Parlamencie Europejskim nad tzw. Pakietem Wodorowo-Gazowym. W jego ramach proponuję bowiem m. in., by promować i wspierać - w tym finansowo - rozwój zielonych gazów (zwłaszcza wodoru i biometanu) - w regionach górniczych w transformacji, takich właśnie jak Śląsk czy Zagłębie. Wierzę, że nasz nowy Klaster pomoże w realizacji także tego celu. To byłaby dobra wiadomość dla całego województwa śląskiego - jego mieszkanek i mieszkańców, cen energii i bezpieczeństwa energetycznego – wskazał prof. Jerzy Buzek.

Klastry obniżą rachunki samorządów za energię

Marszałek Chełstowski podkreślał, że szalejące ceny energii dorowadzą do tego, że za kilka lat koszty funkcjonowania instytucji samorządowych wzrosną do takiego poziomu, że nie będziemy w stanie się rozwijać, a jedynie utrzymywać to, do mamy (...). Dziś patrzymy, jak w budżecie zadbać o to, żeby niczego nie zamknąć, bo koszty utrzymania rosną w bardzo dużym stopniu: inflacja, presja płacowa, ceny energii.

Członkowie Klastra wykorzystując lokalne odnawialne źródła energii nie będą ponosić kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2, jak również obniżą opłatę za przesył energii.  W efekcie mieszkańcy będą płacić mniej.  

UE zachęca lokalne społeczności do produkcji zielonej energii na własne potrzeby

 Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania klastrów energii w Polsce zostały określone w nowelizacji ustawy o OZE na początku lipca tego roku. Są elementem wdrażania przez nasz kraj Unijnej Dyrektywy RED II, promującej rozwój lokalnych odnawialnych źródeł energii realizowanych przez społeczności energetyczne.

 Samorządowe klastry będą decentralizować energetyczny krajobraz polskiej energetyki

 Obecnie działa niespełna 70 takich klastrów, a do 2029 r. ma ich być w Polsce ponad 300. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii przewiduje m.in. wprowadzenie mechanizmu premiowania zużywania na własne potrzeby energii wytworzonej wewnątrz klastrów, co może obniżyć koszty dystrybucji od 5 proc. do nawet 25 proc. Klastry będą też zwolnione z opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej, akcyzy oraz obowiązków związanych ze świadectwami pochodzenia energii wytworzonej z OZE.